{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

運送服務方式

訂單出貨時間


確認訂單後我們會盡快將貨品送抵。訂單一般會於下一個工作天內交付速遞公司大部分訂單會於23個工作天內送抵。歡迎在訂單留言或Facebook Message客服詢問進度。

* 如公眾假期及當八號或以上颱風警告信號或黑色暴雨警告生效時,送貨時間及日期將因應上述情況順延。送貨及運費


・所有貨品均使用順豐速運。
・訂單確認後中午3點前,當天寄貨;中午3點後,第二天寄貨。
・如公眾假期及當八號或以上颱風警告信號或黑色暴雨警告生效時,送貨時間及日期將因應上述情況順延。
・客人亦可選擇送貨方式時,勾選以Facebook Messenger提示運送情況。
・請確保送遞當天收貨人能當面核實貨件並簽收,顧客必須提供完整無誤的郵寄地址及聯絡資料。
・如因資料錯漏或收貨人未能簽收貨件而引起郵誤,本公司將會收取退件及重發貨件費用。
・順豐智能櫃及順豐站取件營業時間,可查閲www.sf-express.com。


若貨品超過自提點 / 智能櫃 / 郵局重量或長度限制, 客服將會聯絡客人更改發貨安排。


**全單滿 $500 一律免郵費如何查詢訂單狀態?


請點選網頁右上方訂單按鈕 (手機版為左上方), 登入後即可查詢該訂單的處理狀態。


在查詢訂單頁面內, 按下貨件追蹤編號可知道貨件即時位置。